HAMRAN/JOHANSEN ARKITEKTER AS

HAMRAN & JOHANSEN ARKITEKTER AS

HAJA er et arkitektkontor som ble stiftet i januar 2013 av Lars Hamran og André Severin Johansen. Vår tilnærming til arkitektur ligger i spenningsfeltet mellom tradisjon og fornyelse. Vi ønsker å kombinere innovasjon med erfaring ved at vi utforsker ny teknologi, samtidig som arkitekturen har en forankring i vår kunnskapsarv. På den måten kan vi hente ut det beste fra industriproduksjon og håndverkstradisjon. HAJA har varierte oppdrag som boligblokker, eneboliger, fritidsboliger, renovering, interiør og mindre installasjoner. HAJA er løpende involvert i forskning og undervisning. Vår arkitektur skal være tiltalende, funksjonell og bærekraftig.


Kontakt Oss

André Severin Johansen
e-post: andre@haja.no
tel.: 92628668

Lars Hamran
e-post: lars@haja.no
tel: 94304454

Adresse:
Hamran/Johansen Arkitekter AS
post@haja.no
Louises gate 11
0169 Oslo